De Mobibus is een project uitsluitend voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs. De VSV richt zich met de bus voornamelijk op de derde graad van het buitengewoon lager onderwijs en alle leerjaren van het buitengewoon secundair onderwijs met onderwijsvormen 2 en 3. 

Leerlingen uit onderwijsvorm 4 en het regulier secundair onderwijs, raden wij aan deel te nemen aan onze vernieuwde Verkeersweken.

Aanvragen

Gemeentebesturen en politiezones kunnen dit unieke project voor scholen boeken via de kalender. De minimale periode waarvoor zij de bus kunnen boeken is 2 aaneensluitende dagen. 

De kosten voor de Mobibus bedragen €400 voor 2 dagen. Wanneer een volledige week wordt afgenomen, bedragen de kosten €750. Op woensdag is bezoek aan de bus niet mogelijk.

Algemene Voorwaarden

De VSV raadt iedereen die de Mobibus wil boeken aan om eerst het document met Algemene Voorwaarden te lezen. Dat kan je hieronder downloaden. Wanneer je een aanvraag indient, ga je automatisch akkoord met de voorwaarden die in het document vermeld staan.

Invulfiches

Wanneer je aanvraag is goedgekeurd, wordt aan het gemeentebestuur of de politiezone gevraagd om een planning op te stellen. Deze planning moet genoteerd worden op een invulfiche en vervolgens ingediend worden bij de VSV via mobibus@vsv.be. Een voorbeeld van de invulfiche vind je eveneens onderaan deze pagina terug.