De workshop wordt toegespitst op de vormen van afleiding en risicovol gedrag die het meest relevant zijn voor de leeftijdscategorie waarin de leerlingen zich bevinden.

Dit betekent dat bij de 1e tot 3e-jaars de volgende onderwerpen worden besproken:

  • Gsm-gebruik in het verkeer
  • Afleiding door muziek en praten
  • (Niet) respecteren van de wegcode

Bij de 4e tot 6e-jaars komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Gsm-gebruik in het verkeer
  • Snelheid
  • Rijden onder invloed (alcohol & drugs)

Naast deze specifiek op de doelgroep gerichte onderwerpen, komen ook onderwerpen aan bod die voor iedereen relevant zijn. Zo wordt er eveneens aandacht besteed aan groepsdruk en zal er een rollenspel EHBO worden gespeeld om de leerlingen te leren hoe zij moeten handelen wanneer er een ongeval gebeurt. Tot slot maken de leerlingen ook kennis met de basisvaardigheden van reanimatie.

Na deze workshop kunnen jouw leerlingen:

·         hun eigen gedrag in het verkeer en de risico’s die ze daarbij nemen inschatten.

·         verwoorden welke gevolgen groepsdruk met zich kan meebrengen in het verkeer.

·         gepaste eerste hulp verlenen bij een ongeval en de hulpdiensten alarmeren.

·         de risico’s benoemen van de voor hen meest relevante vormen van afleiding.

De leerlingen van klas 4-6 kunnen daarnaast:

·         de risico’s benoemen die snelheid met zich meebrengt.

·         in eigen woorden uitleggen welke risico’s er verbonden zijn aan alcohol en drugs
          in het verkeer.