Om de Mobibus te bezoeken komen de klassen naar de (centrale) plek waar de bus staat. Dit doen zij liefst te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer, tenzij het voor de leerlingen beter is om de verplaatsing op een andere manier te maken. De leerlingen worden tijdens de verplaatsing begeleid door leerkrachten of medewerkers van hun eigen school.

Wat is er te doen?

In de Mobibus kunnen de leerlingen op een praktische en ervaringsgerichte manier aan de slag met verkeerseducatie. Zij doorlopen hierbij drie modules:

  • Dode hoek
  • Gedrag en attitude in het verkeer
  • Zichtbaarheid

Iedere module sluit zo dicht mogelijk aan bij de leefwereld en ervaringen van de leerlingen zelf. Ook wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften van de doelgroep, bijvoorbeeld door speciale aandacht te hebben voor het wegnemen van (onnodige) prikkels. Meer informatie over de inhoud van de bus vind je terug in de documenten onderaan deze pagina.

Het bezoek

Een bezoek aan de Mobibus neemt ongeveer 2 uur in beslag. Om de deelnemende klassen voldoende tijd te geven om zich naar de bus (en terug naar school) te verplaatsen, worden er per dag 2 bezoeken ingepland: 1 groep in de voormiddag en 1 groep in de namiddag.

Per bezoek kunnen maximaal 15 leerlingen de Mobibus bezoeken. De leerlingen moeten worden begeleid door 2 leerkrachten en eventueel aanvullende begeleiding vanuit de school. Bij voorkeur zijn dit leerkrachten of ondersteuners die de leerlingen goed kennen.

Wil de school met een grotere groep komen? Of heb je behoefte aan een aangepaste planning? Neem dan contact met ons op via mobibus@vsv.be of telefonisch via 015 44 32 68.