Greet, stel je school kort even voor.

De Kriekelaar is een basisschool met ongeveer 110 kleuters en 186 leerlingen in de lagere school. Wij hebben ook leerlingen van de nabij gelegen dorpen en van Mechelen, dat aan Hofstade grenst. Meer dan de helft van onze kinderen komt met de fiets. Wij hebben 25 personeelsleden waarvan een 14-tal regelmatig met de fiets of het openbaar vervoer komen. Leraren die met de wagen komen, parkeren op een parking die op wandelafstand van de school ligt. Onze school ligt in een zijstraat van de Tervuursesteenweg die dwars door het dorp loopt. Veel leerlingen moeten de steenweg oversteken om naar school te komen. Er is nog een andere basisschool op 100 meter van onze school waardoor er in de omliggende straten veel verkeer is en vooral te weinig parkeermogelijkheid.

Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd?

Om zoveel mogelijk kinderen en leerkrachten te motiveren om met de fiets komen, hebben wij een aantal jaren geleden geïnvesteerd in een grotere, overdekte fietsenstalling. Hiervoor werkten wij samen met de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zemst.

De gemeente hielp ons met het invoeren van een schoolstraat in de Zustersstraat, een doodlopende straat waar vaak gevaarlijke maneuvers gebeurden. Vanaf het 3e leerjaar doen wij zoveel mogelijk uitstappen met de fiets. Dit heeft als voordeel dat onze leerlingen regelmatig fietsvaardigheid oefenen in het verkeer. Doordat er geen budget nodig is voor een bus, kunnen de leraren bovendien meer uitstappen organiseren. Tijdens elke uitstap dragen onze leerlingen fluohesjes en indien ze met de fiets gaan, ook een fietshelm.  Wij doen ook mee aan verschillende acties zoals o.a. Helm op fluo top, Het Grote Voetgangersexamen, De Grote Verkeerstoets, verkeerslessen door politie, Sam de verkeersslang, Het Grote Fietsexamen, dode hoek lessen, enzovoort.

Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners op de vernieuwingen?

De fietsenstalling is een enorme verbetering. Ouders vinden het positief dat hun kinderen, wanneer ze naar het secundair gaan (meestal naar Mechelen), al veel fietservaring hebben. Het overgrote deel van de ouders vindt de schoolstraat een goed initiatief. Voor sommige ouders blijft het wel moeilijk om de wagen wat verder te parkeren en om een stukje te voet te gaan. We blijven als school ook ijveren voor zo weinig mogelijk auto’s aan de school en motiveren de kinderen om met de fiets te komen door verschillende acties. Ook de buurtbewoners zijn ondertussen met de schoolstraat vertrouwd.

Is het werk hiermee af?

Momenteel is een studiebureau in opdracht van de gemeente bezig met het bekijken van de verkeerssituatie in de verschillende deelgemeenten. Zij betrekken ons via een burgerpanel.

Wij hopen dat hun voorstellen de verkeersveiligheid nog zullen verbeteren.

Op welke manieren communiceren jullie met de ouders omtrent verkeer?

Op het oudercontact in september is verkeersveiligheid steeds een vast agendapunt: zowel info rond parkeren en verkeersveiligheid, als de verkeerseducatie in de klas en de uitstappen die de leerlingen met de fiets of openbaar vervoer doen. De acties worden herhaald in een infobrief voorafgaand aan de actie, we hangen banners, affiches en fluo materiaal aan de deuren en in de buurt van de school. De informatie komt ook altijd op de website van onze school. Momenteel hebben wij de bomen en palen in de omliggende straten een fluohesje aangetrokken om onze fluo-actie in de verf te zetten.

Wil je tot slot nog iets kwijt?

Verkeersveiligheid blijft een opgave voor iedereen, regelmatige acties en herinneringen blijven zeker nodig.

Bedankt, Greet!

Zelfs de bomen voor de scholen dragen fluo