Deze actie organiseer je het best tijdens een kort moment aan het begin van de schooldag. Doe dit op 5 opeenvolgende dagen, bijvoorbeeld van maandag tot en met vrijdag. Selecteer iedere dag 1 vraag uit het pakket. Ga daarvoor als volgt te werk: 

STAP 1 

Prik een week waarin de actie plaatsvindt. Kies bijvoorbeeld een periode waarin traditioneel veel jongeren (weer) de fiets gebruiken. Denk daarbij aan het begin van het schooljaar of de lentemaanden. Uiteraard kan je het actiepakket ook op ieder ander gewenst moment gebruiken. 

STAP 2 

Kondig de actie aan met de posters uit het pakket.  Je kan extra promo voeren via de nieuwsbrief, smartschool, de facebookpagina, … van de school. 

STAP 3 

Zoek helpende handen en bepaal aan welke schoolpoort(en) je de actie wil houden. Aan iedere schoolpoort staan minimaal 2 leerkrachten of collega’s die de actie uitvoeren.   

STAP 4 

Hang de vragenposter op aan of nabij de schoolpoort. Er zijn 5 verschillende posters. Gebruik op iedere dag van de week een andere vraag. Het maakt niet uit in welke volgorde je de vragen gebruikt. 

STAP 5 

Bedenk een manier om de antwoorden te registreren. Iedere vraag kent 2 keuzemogelijkheden: A of B. De antwoorden kan je op verschillende manieren registreren. De makkelijkste manier is om de toegang tot het schooldomein op te delen in 2 delen. Leerlingen die kiezen voor antwoord A betreden het domein via bijvoorbeeld de linkerzijde van de ingang, leerlingen die kiezen voor antwoord B via de rechterzijde. Turf per zijde hoeveel leerlingen er passeren. 
Andere opties zijn: 

  • Turflijsten klaarleggen. Plaats een tafel met grote turflijsten bij de vragenposter. Leerlingen die kiezen voor antwoord A zetten een streepje bij turflijst A, leerlingen die kiezen voor antwoord B bij turflijst B.
  • Druk klassen- of leerlinglijsten af. Laat de leerlingen naar jou of een collega komen en noteer hun antwoord achter hun naam op de lijst. 

Heb je zelf nog een andere manier in gedachten? Dan is dat uiteraard ook goed!

STAP 6 

Bereken hoeveel procent van de leerlingen het juiste antwoord heeft gegeven. Doe dit wanneer iedereen gepasseerd is. Vouw de strook onderaan de poster uit, waardoor het juiste antwoord zichtbaar wordt. Noteer tot slot in het resultatenvakje het percentage juiste antwoorden. Laat de poster hangen tot het einde van de schooldag, zodat de leerlingen de resultaten kunnen bekijken. 

STAP 7 

Hang aan het einde van de week de overzichtsposters op. Doe dit op diverse goed zichtbare plekken in de school. Dit is een visuele reminder voor de leerlingen in de periode na de actie. 

STAP 8 

Herhaal de actie in het daaropvolgende schooljaar. Je kan ervoor kiezen de andere versie met een verschillende vragenset te bestellen of om de vragenset te hergebruiken.