De VSV heeft een leerlijn verkeerseducatie ontwikkeld van in de 1ste kleuterklas tot in het 6e jaar secundair onderwijs. In het secundair onderwijs zijn de leerdoelen verdeeld over 5 thema’s: verkeersregels, risico's en gevolgen, gevaarherkenning, veilige verplaatsing en duurzaamheid.

Het verkeerseducatieve aanbod van de VSV bestaat uit 3 pijlers: workshops, pakketten en online leerplatformen. Afhankelijk van de noden van jouw leerlingen kan je voor een bepaalde werkvorm kiezen of ze combineren.

1. Workshops  

Je leerlingen de gevaren van de dode hoek of afleiding bijbrengen of trakteren op een ritje in de tuimelwagen? Boek een workshop Verkeer op School en de VSV komt naar je toe met ervaren lesgevers en didactische materialen. De workshops dode hoek en fietsvaardigheid zijn ook geschikt voor scholen in het Buitengewoon Secundair Onderwijs.

Ga naar workshops

2. Pakketten  

Voor de doe-het-zelvers zijn er onze gratis educatieve pakketten: Opvallr (fietsverlichting), Fietsen in groep en vanaf september '23 Fietsquiz (verkeersregels voor fietsers). Bestel er één en voer een schoolpoortactie uit op een dag die je zelf kiest.

Ga naar pakketten

Wil je in de klas verder ingaan op een bepaald thema, dan zijn er onze kant-en-klare lesfiches voor leerkrachten.

3. Leerplatformen  

Onze digitale leerplatformen zijn de meest laagdrempelige manier om de verkeerskennis van je leerlingen bij te spijkeren. Als leerkracht moet je enkel inschrijven en je leerlingen de weg te wijzen. Voor het regulier onderwijs is er het Oefenplatform Verkeer, voor het buitengewoon onderwijs en voor studierichtingen met de arbeidsmarkt als finaliteit Verkeer in de Klas.

Ga naar leerplatformen

Begeleiding op maat  

Wil je starten met verkeerseducatie maar weet je niet waar te beginnen? Vraag dan een gratis begeleiding aan. Een VSV-medewerker komt naar jouw school en maakt je wegwijs in ons aanbod. 

Leerdoelen per thema

1. Verkeersregels

De leerlingen kennen de verkeersregels en -tekens voor voetgangers, (brom)fietsers, voortbewegingstoestellen, autopassagiers en passen ze correct toe.  

2. Risico’s en Gevolgen 

 • De leerlingen kunnen groepsdruk herkennen, de gevolgen ervan inschatten en er zich tegen wapenen in het verkeer. 
 • De leerlingen kennen de verschillende vormen van afleiding en risicovol gedrag in het verkeer en kunnen de gevaren die deze met zich meebrengen correct inschatten. 
 • De leerlingen kennen de eventuele gevolgen van een ongeval en kunnen gepaste (eerste) hulp verlenen.  

3. Gevaarherkenning 

 • De leerlingen herkennen gevaren op de schoolroute en in de schoolomgeving en kunnen hierop anticiperen. 
 • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat een dode hoek is en kunnen de juiste strategieën toepassen om hier veilig mee om te gaan. 
 • De leerlingen kunnen voor hen relevante verkeerssituaties correct inschatten en hun gedrag daarop aanpassen.  

4. Veilige Verplaatsing  

 • De leerlingen kunnen verwoorden waarom het belangrijk is om met een veilig vervoermiddel het verkeer in te gaan. 
 • De leerlingen kunnen zelf hun vervoermiddel controleren en tijdig laten onderhouden. 
 • De leerlingen kunnen zich onder verschillende omstandigheden zichtbaar maken in het verkeer.  

5. Duurzaamheid  

 • De leerlingen kunnen bewust voor een verplaatsingswijze kiezen in functie van veiligheid en duurzaamheid (STOP-principe). 
 • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen welke impact de keuze voor een bepaald vervoermiddel heeft op verkeersdruk en duurzaamheid. 
 • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen welke maatregelen genomen kunnen worden om te komen tot duurzame mobiliteit en de gevolgen van deze maatregelen correct inschatten.