Doelgroep

Op het Oefenplatform Verkeer kunnen leerlingen uit het secundair onderwijs zelfstandig aan de slag. Het platform is speciaal ontwikkeld voor leerlingen uit de doorstroomfinaliteit (ASO) en dubbele finaliteit (TSO en KSO). Leerlingen uit de arbeidsmarktfinaliteit (BSO) en het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) kunnen deelnemen aan ons andere online platform Verkeer in de Klas. 

Verschillende thema’s

Op het Oefenplatform Verkeer kan er binnen verschillende thema’s worden gewerkt. Voor eerste- tot derdejaars leerlingen zijn de thema’s:

  • Fiets onder controle
  • Gevaarherkenning en dode hoek
  • Risico’s en gevolgen
  • Mobiliteit en duurzaamheid

Vierde- tot zesdejaars leerlingen kunnen eveneens werken rond bovenstaande thema’s. Voor hen zijn daar bovenop ook de volgende onderwerpen beschikbaar: 

  • Wat na een ongeval?
  • De auto: meer dan je rijbewijs  

Je kan als leerkracht zelf bepalen rond welke onderwerpen je je leerlingen laat werken. Na inschrijving voor het Oefenplatform hebben de leerlingen toegang tot alle thema’s.  

Hoe gebruik ik het Oefenplatform?

De grote troef van het Oefenplatform Verkeer is dat leerlingen er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Op het platform vinden zij alle uitleg en oefeningen die zij nodig hebben. Als leerkracht hoef je inhoudelijk dus niks voor te bereiden. Ook hoef je hier geen lestijd voor vrij te maken. Alles wat jij hoeft te doen is de link die je na het inschrijven van jouw school ontvangt, verspreiden onder de leerlingen. 

De leerlingen kunnen zelf inloggen bij het Oefenplatform. Dit betekent dat zij ermee aan de slag kunnen op eender welk moment. Zo kan je hen op het Oefenplatform laten werken tijdens bijvoorbeeld studie- of springuren. Ook is het hierdoor mogelijk om hen als huiswerk te laten oefenen met de leerstof. 

Het Oefenplatform Verkeer kan als volledig op zichzelf staand initiatief worden gebruikt, maar ook als aanvulling of voorbereiding op andere verkeersinitiatieven. Zo komen de thema’s die op het Oefenplatform behandeld worden ook terug in de Verkeersweken, waardoor de theorie- en praktijklessen die de VSV aanbiedt goed op elkaar aansluiten.

Certificaat

Nadat de leerlingen een thema volledig hebben doorlopen, leggen ze een eindtest af. Als zij slagen voor deze eindtest kunnen ze een certificaat downloaden. Dit certificaat is het bewijs van succesvolle deelname. Als leerkracht kan je op deze manier makkelijk controleren welke leerlingen daadwerkelijk hebben gewerkt op het Oefenplatform Verkeer.