Wie mag er deelnemen?

De volgende leerlingen mogen deelnemen aan Rijbewijzer in de Klas:

 • leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs ASO, TSO, BSO
 • leerlingen uit de tweede en derde graad van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) en de richting Land- en Tuinbouw
 • leerlingen die een uitgebreid opleidingstraject volgen op het niveau van secundair onderwijs bij een opleidingscentrum erkend door de Vlaamse overheid, bv. leerlingen die les volgen in een centrum voor basiseducatie, in een zorginstelling, …

Opgelet: leerlingen die 2 keer niet slaagden voor hun theorie-examen, moeten 12 uur les volgen bij een erkende rijschool voordat ze het examen opnieuw mogen afleggen. De lessen van Rijbewijzer in de Klas worden gegeven door erkende rijlesgevers, maar de lessen worden hiervoor niet erkend.

Kan mijn school een financiële ondersteuning aanvragen?

Ja, de VSV betaalt een deel van de kostprijs terug als je school aan de voorwaarden voldoet. Je kiest zelf met welke rijlesgever(s) of rijscho(o)l(en) je samenwerkt. We raden je aan om op voorhand een offerte bij hen op te vragen. Vervolgens betaal je de factuur voor de lessenreeks aan de gekozen rijlesgever(s) of rijscho(o)l(en). Nadien kan je bij ons per groep een terugbetaling aanvragen.

De volgende opties zijn mogelijk qua terugbetaling voor lessen op school:

 • 10 lesuren: max. terugbetaling 400 euro
 • 12 lesuren: max. terugbetaling 480 euro
 • 14 lesuren: max. terugbetaling 560 euro

Hoe verloopt het project?

Stap 1: schrijf je school in

Vanaf 21 augustus 2023 kan je je school inschrijven en kan je op eender welk moment in het schooljaar starten met de theorielessen. Via het inschrijvingsformulier vragen we naar de volgende gegevens:

 • de gegevens van de school
 • de gegevens van de contactpersoon die het project opvolgt en die onze communicatie ontvangt
 • een schatting van het aantal deelnemende groepen per trimester

Opgelet: enkel scholen die hun inschrijving hebben voltooid, kunnen aanspraak maken op de terugbetaling.

Stap 2: contacteer een rijschool en plan de theorielessen in

Voor de organisatie van de theorielessen houd je rekening met de onderstaande zaken:

 • Je contacteert een rijlesgever. Via onze database vind je snel en gemakkelijk een rijschool of -lesgever.  Je kan beroep doen op meerdere rijscholen en zelfstandige lesgevers in je buurt.
 • Je spreekt met de gekozen rijscho(o)l(en) of rijlesgever(s) af wanneer de lessen zullen plaatsvinden.
  • De lessen mogen tijdens of na de schooluren en/of volgens het lessenrooster van de deelnemende leerlingen worden georganiseerd.
  • De lessen mogen op wisselende lesuren en dagen worden georganiseerd. We raden je aan om de lessen te spreiden, zodat de leerlingen de leerstof kunnen verwerken en eventuele vragen kunnen verzamelen tegen de volgende les.
  • De lessen mogen op lesvrije momenten worden georganiseerd, bv. een studiedag, ... .
  • Een les op school bestaat altijd uit 2 lesuren van telkens 50 minuten, met een maximum van 4 lesuren per groep en per dag. 
 • Je informeert de leerlingen tijdig over het project, bv. Hoeveel bedraagt de (eventuele) deelnameprijs? Wanneer vinden de lessen plaats? In welk lokaal?
 • Je verdeelt de leerlingen in groepen. Een groep telt tussen de 10 en 25 leerlingen met een absoluut maximum van 30 leerlingen per groep.
  • Een groep kan samengesteld worden in klasverband of met leerlingen uit verschillende klassen. Bekijk welke optie het beste past voor je school.
  • Binnen een groep zijn er geen leeftijdsgrenzen. 
 • Je voorziet materialen zoals een beamer, een vlotte internettoegang en een computer voor de lesgever in het leslokaal.
 • Je zorgt dat er een leerkracht aanwezig is voor het onthaal van de lesgever en spreekt met de lesgever af of de aanwezigheid van de leerkracht tijdens de lessen gewenst is. Deze afspraak geldt zowel voor lessen op school als online lesssen.
 • Je betaalt tijdig de factuur van de lessen aan de rijscho(o)l(en) of rijlesgever(s).

Stap 3: vul de evaluatie in

Je ontvangt een evaluatiemail van ons, die vul je na afloop van de lessenreeks in.

Stap 4: vraag je terugbetaling aan

Wanneer je de evaluatie hebt ingevuld, ontvang je een mail over de terugbetaling. Via de onkostennota vraag je de terugbetaling per trimester aan. Dat doe je door de factuur en een kopie van de factu(u)r(en) van de rijschool of rijlesgever per mail te bezorgen aan de VSV. 

Zodra we je aanvraag voor de terugbetaling hebben goedgekeurd, ontvang je een bevestiging per mail. De deadline voor aanvraag tot terugbetaling is telkens eind september.