Kies de module op maat van je hogeschool

Elke opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijktdeel

Module 1

 • online theoriedeel met voorbereiding van een verkeersles
 • praktijkdeel ter plaatse waarbij studenten elkaar een verkeersles geven 

Module 2

 • theoriedeel ter plaatse met voorbereiding van een verkeersles
 • praktijkdeel ter plaatse waarbij studenten elkaar een verkeersles geven 

Module 3

 • theoriedeel ter plaatse zonder voorbereiding van een verkeersles
 • praktijkdeel ter plaatse waarbij de VSV-lesgevers een voorbeeldles geven  

Module 4 (BaSO-LO)

 • online theoriedeel met voorbereidin themalessen rond voetgangers- of fietstraining
 • praktijkdeel ter plaatse waarbij de studenten elkaar hun verkeersles geven

Uitbreiding

 • extra praktijkdeel waarbij de studenten lesgeven aan kinderen uit een naburige school. 

Interesse? Contacteer ons: 015 69 79 08 - actieverkeer@vsv.be

Gedetailleerd programmaoverzicht

Module 1

A. Theoriedeel online met voorbereiding van een verkeersles
(
Teams-sessie van 90 minuten)

Een tweetal weken vóór het praktijkmoment ontmoeten we de studenten online en maken hen wegwijs in het verkeerseducatief aanbod. We geven hun ook een groepsopdracht als voorbereiding op het praktijkmoment.  

In een korte film duiden we de beperkingen bij jonge kinderen waarna we onze verticale leerlijn uitleggen. Al snel komen we tot een interactieve workshop waarbij de studenten korte, concrete vragen en opdrachten krijgen op ons online platform

De studenten zijn door de docent vooraf verdeeld in subgroepen. Ze krijgen een thema en doelgroep toegewezen waarvoor ze een korte verkeersles moeten uitwerken.  

De mogelijke thema’s uit onze leerlijn zijn:

 • voetgangerstraining
 • fietstraining
 • verkeerstekens en -regels
 • dode hoek
 • veilig en duurzaam verkeersgedrag.

De doelgroepen zijn kleuter, 1e, 2e of 3e graad lager onderwijs.  

Tijdens de voorbereiding reikt de lesgever tips en hulpmiddelen aan en beantwoordt hun vragen. De studenten steken zo met hun groepje een korte verkeersles in elkaar waarbij de andere studenten fungeren als leerling tijdens het praktijkdeel op de afgesproken datum.  

B. Praktijkdeel ter plaatse waarbij studenten elkaar een verkeersles geven
(120 minuten)

Met een bestelwagen vol praktische materialen komen we naar je hogeschool. Daar gaan we met de studenten aan de slag in een (overdekte) verkeersvrije ruimte of sporthal.
Op basis van hun voorbereiding geven de subgroepen een verkeersles aan hun medestudenten in de rol van leerling. Nadien krijgen ze van de studenten én van de VSV-lesgevers opbouwende feedback.  

Module 2

A. Theoriedeel ter plaatse met voorbereiding van een verkeersles

Een les van 90 min. in een leslokaal op de dag van het praktijkmoment. Een VSV-lesgever geeft een interactieve prestentatie waarmee de studenten wegwijs geraken in het verkeers-educatief aanbod. We geven hun ook een groepsopdracht als voorbereiding op het praktijkmoment.

In een korte film duiden we de beperkingen bij jonge kinderen waarna we onze verticale leerlijn uitleggen. Al snel komen we tot een interactieve workshop waarbij de studenten korte, concrete vragen en opdrachten krijgen.

De studenten zijn door de docent vooraf verdeeld in subgroepen met een vooraf bepaald thema en doelgroep. Ze krijgen een thema en doelgroep toegewezen waarvoor ze een korte verkeersles moeten uitwerken. De mogelijke thema’s uit onze leerlijn zijn: voetgangerstraining, fietstraining, verkeerstekens en -regels, dode hoek of veilig en duurzaam verkeersgedrag. De doelgroepen zijn kleuter, eerste, tweede of derde graad lager onderwijs.

De studenten steken zo met hun groepje een korte verkeersles in elkaar waarmee ze aan de slag gaan tijdens het praktijkmoment. De andere studenten fungeren hierbij als leerling.

B. Praktijkdeel ter plaatse waarbij studenten elkaar een verkeersles geven

We gaan met de studenten aan de slag tijdens een praktijkmoment van 2 uur in een (overdekte) verkeersvrije ruimte of sporthal in de hogeschool. Hiervoor hebben we een bestelwagen vol materialen mee!

Met hun voorbereiding in de hand maken de subgroepen zich op om hun verkeersles te geven met hun medestudenten in de rol van leerling.  Nadien krijgen ze van de studenten én van de VSV-lesgevers opbouwende feedback.  

Module 3

A. Theoriedeel ter plaatse zonder voorbereiding van een verkeerslesje (50 minuten)

Een opleiding in een leslokaal op de dag van het praktijkmoment. Een VSV-lesgever brengt een interactieve prestentatie waarmee de studenten wegwijs geraken in het verkeerseducatief aanbod.  

Na de verwelkoming toetst de VSV-lesgever even af wat de studenten al weten over verkeers- en mobiliteitseducatie. In een korte film duiden we de beperkingen bij jonge kinderen waarna we onze verticale leerlijn uitleggen.  

Gekoppeld aan de doelgroep, kleuter of lager onderwijs, focussen we ons op de vijf thema’s binnen onze leerlijn:

 • voetgangerstraining
 • fietstraining
 • verkeerstekens en -regels
 • veilig en duurzaam verkeersgedrag
 • dode hoek
   

B. Praktijkdeel ter plaatse waarbij een VSV-lesgever een voorbeeldles geeft

Een VSV-lesgever komt naar de hogeschool. Een uur lang dompelt hij de studenten onder in de 5 thema’s met de leerlijn als leidraad.

De lesgever heeft alle praktijkmaterialen bij. Je moet alleen een grote (overdekte) buitenruimte of een grote sportzaal voorzien waarin gefietst mag worden. Zo mogelijk brengen de studenten wel hun eigen fiets mee.  

Module 4 (BaSO-LO)

A. Theoriedeel met voorbereiding van een themalesje rond voetganger- of fietstraining
(
Teams-sessie van 90 minuten)

Een tweetal weken vóór het praktijkmoment ontmoeten we de studenten online. Na een korte introductie gaan we over naar de verschillende thema’s. We reiken per thema concrete tips en websitelinken aan waarmee ze met hun subgroepje een korte les moeten voorbereiden.  
 
De studenten zijn door de docent vooraf verdeeld in subgroepen en krijgen een concreet thema toegewezen. De verschillende thema’s zijn:  

 • stappen in groep in het echte verkeer
 • een fietscontrole organiseren
 • het Grote Fietsexamen oefenen in een veilige omgeving
 • fietsen in groep oefenen in een veilige omgeving
 • de wegcode voor fietser (in groep) oefenen
 • een groep fietsers begeleiden op de openbare weg met gebruik van wegkapiteins

De studenten zetten zich per groep (eventueel online) samen en bereiden hun kort verkeerslesje voor. In de resterende tijd reikt de VSV-lesgever tips en hulpmiddelen aan en beantwoordt hun vragen.  

B. Praktijkdeel ter plaatse waarbij studenten elkaar een verkeersles geven
(
120 minuten)

Een (overdekte) verkeersvrije ruimte of sporthal waarin mag gefietst worden in de buurt van de school is uiteraard een must. Voor een paar themalesjes gaan we in het echte verkeer.
Alle studenten beschikken over een eigen fiets.
Praktische materialen zoals kegels, markeerlijnen, … brengen wij mee. Onze bestelwagen zit vol! 
Met hun voorbereiding in de hand maken de subgroepen zich op om hun verkeersles te geven met hun medestudenten in de rol van leerling. Nadien krijgen ze van de studenten én van de VSV-lesgevers opbouwende feedback.  

Uitbreiding: praktijk

Een extra praktijkdeel waarbij de studenten verkeersles geven aan kinderen uit een naburige school

Is er een basisschool in de buurt van de hogeschool die je studenten wil ontvangen of naar de hogeschool wil komen?

Dan kunnen we een programma uitwerken waarbij de studenten in de namiddag aan 1 of meerdere klassen van een graad korte verkeerslessen geven. Alles wat ze tijdens het praktijkdeel geoefend hebben, kunnen ze omzetten in de echte praktijk!