De lessenreeks Rijbewijzer in de Klas past perfect binnen het vakoverschrijdend preventietraject dat het VTI uitwerkt rond verkeersveiligheid. Stijn Vanhoorne, leerkracht bij het VTI Sint-Lucas in Menen, vertelt ons waarom zij Rijbewijzer in de Klas aanbieden.  

Onze school VTI Sint-Lucas Menen biedt Rijbewijzer in de Klas gratis aan alle leerlingen van het 5e jaar aan. De meerderheid van onze leerlingen is al actief bezig met het volgen van een rijopleiding of heeft zeer concrete plannen om het rijbewijs B te behalen in de nabije toekomst. "Onze school wil haar steen bijdragen om jongeren voor te bereiden veilig te kunnen deelnemen aan het verkeer door hen bewust te maken van de risico's waarmee ze als autobestuurder geconfronteerd zullen worden. De klemtoon ligt op het beheersen van een basiskennis van de wegcode en defensief rijden om verantwoord met de auto te rijden", benadrukt meester Stijn.

Onze school wil haar steen bijdragen om jongeren voor te bereiden veilig te kunnen deelnemen aan het verkeer door hen bewust te maken van de risico's waarmee ze als autobestuurder geconfronteerd zullen worden.

Stijn Vanhoorne

Hoe pakt de school dat praktisch aan?

De verkeerslessen worden gegeven door professionele rijinstructeurs van onze Rijschool Sint-Lucas. De samenwerking met de rijschool verloopt zeer vlot en samen wordt een planning opgesteld om alle klasgroepen van het 5e jaar 10 uur verkeersles aan te bieden. We spreiden de lessen in 5 blokken van 2 lesuren in het tweede en derde trimester.  De leerlingen krijgen deskundig verkeersonderricht met ondersteuning van het online leerplatform mijnrijbewijsB.

Zorgt wisselwerking tussen online leren en rijlesgever in de klas voor een meerwaarde?

“Ja zeker, deze krachtige leeromgeving wordt versterkt omdat de leerlingen telkens een correct en deskundig antwoord krijgen op al hun vragen over het verkeer en de rijopleiding”, licht Stijn verder toe. “De interactie tussen de rijinstructeur en de leerlingen groeit naarmate de lessen vorderen omdat elke klasgroep telkens met dezelfde rijinstructeur een contactmoment heeft.”