Dit schooljaar schreven 16 leerlingen van het 5e jaar BSO zich in voor Rijbewijzer in de Klas. De leerlingen uit Mode, Verzorging en Kantoor schreven zich vrijwillig in voor deze lessenreeks die buiten de lesuren doorgaat. "We maken gebruik van de vrije lesmomenten tijdens de deliberaties om de lessen te laten doorgaan. Ik merk dat we zo echt aan de slag kunnen met de geïnteresseerde leerlingen," vertelt Leen De Vroey van het IMS ons. "De lessen worden door een rijlesgever gegevens en we bieden de kans om via presentaties en internet de lessen zo visueel en interactief mogelijk te laten doorgaan. We hebben op school ook theorieboeken ter beschikking voor de leerlingen."

De lessenreeks is gepland op de vrije momenten tijdens de deliberaties. We merken dat die leerlingen echt geïnteresseerd zijn.

Leen De Vroey, IMS Borgerhout

Theorie-examen op eigen initiatief

"Vroeger organiseerden we aansluitend ook een theorie-examen vanuit de school. We vinden dat leerlingen er echt klaar voor moeten zijn en leggen het nu dus bij de leerling zelf wanneer het tijd is voor het theorie-examen. Zo kunnen ze nadien ook op eigen ritme verder met het praktijkgedeelte."