Mag een BuSO-school deelnemen aan het project?

  • Ja, BuSO-scholen mogen deelnemen aan Rijbewijzer in de Klas. Die scholen zijn gebonden aan dezelfde voorwaarden. 
  • Leerkrachten BuSO kunnen ook het spel 'Iedereen mee met rijbewijs B' aanvragen. Dit kan een goede opstap zijn naar de lessenreeks. Zo worden de leerlingen vertrouwd met begrippen uit de theorie en kunnen de eerste basisregels al worden besproken in de klas. Vraag jouw spel aan via rijbewijzerindeklas@vsv.be en vermeld het gewenste verzendadres (opgelet: in de vakantieperiodes verzenden we het niet naar scholen). 

Biedt Rijbewijzer in de Klas een theorie-examen aan?

Rijbewijzer in de Klas biedt geen theorie-examen aan. Wanneer de leerlingen er klaar voor zijn, kunnen ze op eigen initiatief naar het examencentrum gaan.

Waar kan ik terecht als ik merk dat een leerling niet rijgeschikt is?

Als je twijfelt aan de rijgeschiktheid van een leerling, kan je bij het CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing) terecht. Het multidisciplinair team van het CARA zal de rijgeschiktheid van de leerling nagaan door te onderzoeken of de leerling beantwoordt aan de medische minimumnormen die de wet voorschrijft voor bestuurders van een motorvoertuig (K.B. 23 maart 1998). 

Lees meer over het CARA

Tot wanneer kan ik de terugbetaling in orde brengen?

De factuur en onkostennota moeten steeds vóór eind september ingestuurd zijn. Nam je deel in schooljaar 2023-2024, dan is de deadline 30/09/2024.