Kun je jezelf en je school kort voorstellen?

Mijn naam is Leen De Roover, leraar en interne kwaliteitscoördinator van Ursulinen Mechelen, een diverse school met een breed studieaanbod in de Mechelse binnenstad. Meer dan 1400 leerlingen van 1e tot het 7e jaar volgen dagelijks lessen in richtingen binnen verschillende domeinen en alle finaliteiten.

Wat trok jullie aan om dit platform in te zetten op jullie school?

Elk jaar proberen we goed op te volgen welke vakoverstijgende doelen uit het Gemeenschappelijk Funderend Leerplan (Katholiek Onderwijs) we nog niet of onvoldoende bereiken bij onze leerlingen, en waar we dus nog extra op kunnen inzetten. Zo kwam ook verkeersveiligheid in de kijker. Uiteraard hebben we hier elke dag oog voor, in bepaalde klassen organiseren we projectdagen rond verkeersveiligheid, er is een fluoactie, … Maar toch blijft verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. In de 20 jaar dat ik leraar ben, liet jammer genoeg al 2 keer een leerling van onze school het leven in het verkeer. Reden te meer om hierop blijvend in te zetten. Daarnaast zijn we ook steeds op zoek naar nuttige opdrachten voor leerlingen die zonder taak in de studie zitten. Toen we in oktober 2022 een mail van de VSV kregen over het Oefenplatform, vielen de puzzelstukken op hun plaats en groeide het idee om deze twee aan elkaar te koppelen.

Jullie slagen er als school in om heel veel leerlingen actief te krijgen op het platform. Hoe integreer je het Oefenplatform Verkeer in de lessen en motiveer je leerlingen om actief deel te nemen?

Via een apart vak op Smartschool hebben alle leraren en leerlingen toegang tot het materiaal van het Oefenplatform, ze vinden er daarnaast ook praktische instructies over hoe ze hiermee aan de slag kunnen gaan. Klassen waarvoor de afwezige leraar om één of andere reden geen concrete taak kon voorzien, krijgen tijdens de studie de opdracht het Oefenplatform te verkennen. De secretariaatsmedewerker die de toezichten verdeelt, zorgt hiervoor. Op eigen tempo kunnen de leerlingen dan aan de slag, onder toezicht van de begeleidende leraar. 

Elk jaar kreeg een ander thema toegewezen, dat aansluit bij hun leeftijdsgroep. We vragen dat de leerlingen tegen het einde van het schooljaar minstens het certificaat van dit thema behalen en in de uploadzone van Smartschool plaatsen. Op deze manier leggen leerlingen een portfolio aan, waarmee ze kunnen bewijzen klaar te zijn om zich veilig in het verkeer te begeven. Wij vullen dit ook aan in ons leerlingvolgsysteem, en vragen de klasleraren om leerlingen hier zeker op aan te spreken en te complimenteren bij het behalen van het certificaat. Bij het begin van het schooljaar verschijnen deze afspraken ook in de nieuwsbrief voor ouders, zodat ook zij mee kunnen motiveren. 

Een strikte controle of bestraffing is er verder niet: leerlingen kiezen zelf of en hoe ze hiermee aan de slag gaan, maar we merken dat veel leerlingen toch enthousiast met deze oefeningen starten als ze er de tijd voor krijgen. Sommige leerkrachten in de B-stroom of in de A-finaliteit, waar soms een intensievere begeleiding nodig is, kiezen er ook voor om deze oefeningen te integreren in de eigen lessen.

Wat zijn volgens jou essentiële tips voor andere leerkrachten die overwegen het Oefenplatform Verkeer te gebruiken?

Het grote voordeel voor onze school is dat leerlingen zelfstandig kunnen werken, volledig op hun eigen tempo. Dit vraagt wel heel concrete en vooral laagdrempelige instructies. Ik sta ook als contactpersoon binnen de school vermeld: leerlingen of leraren die om één of andere reden vastlopen, kunnen mij dan onmiddellijk een berichtje sturen. Daarnaast wordt er ook toelichting gegeven rond het belang van verkeersveiligheid, denk maar aan statistieken rond verkeerslachtoffers, zodat de leerlingen het belang hiervan inzien. 

Wij bieden het Oefenplatform aan als “extra” tijdens studie-uren. Dat werkt alleen als leerlingen regelmatig door de leraar van toezicht gewezen worden op het bestaan van het platform. Een belangrijke spil in ons verhaal. We merken tenslotte dat de aanmoediging na het behalen van een certificaat leerlingen zeker motiveert. Deze positieve bekrachtiging willen we in de toekomst nog verder uitwerken, en we bekijken ook hoe we deze successen ook kunnen communiceren aan de ouders.

Wat zijn de ervaringen van je leerlingen?

Op de leerlingenraad gaven de leerlingen aan dat ze de opdrachten op het platform interessant vinden en er best wel graag mee werken. Het valt me op dat leerlingen vaak sneller een certificaat behalen dan ik verwacht. Als ik een berichtje van een leerling krijg, gaat het meestal om een technisch probleem, dat we dan met jullie hulp meestal snel opgelost krijgen. Het is zeker fijn dat het om een gevarieerd aanbod gaat, afgestemd op de leeftijd van de leerlingen in kwestie.

Wat zou je zeggen tegen leerkrachten op andere scholen die nog twijfelen om het Oefenplatform Verkeer te gebruiken?

Eigenlijk is dit materiaal ‘laaghangend fruit’: alles staat voor ons klaar! Je kan als schoolteam of als leraar kiezen hoeveel energie je hier nog zelf insteekt. Het Oefenplatform zit knap in elkaar, zeker inhoudelijk. En loopt er technisch eens iets minder vlot of vergeet er een leerling zijn of haar wachtwoord, dan krijg ik altijd vrijwel onmiddellijk een mailtje terug met hulp van de VSV.

Bedankt, Leen!

Ursulinen Mechelen