Wat is een veilige schoolomgeving en hoe krijg je op termijn meer fietsers (en minder auto's) naar je school? Hoe pak je concrete problemen zoals foutparkeerders en snelheidsduivels aan? Kan je met educatie van de kinderen en sensibilisering van de ouders infrastructurele aanpassingen door het gemeentebestuur ondersteunen? 
Kom het te weten tijdens deze begeleiding en ontdek hoe andere scholen gelijkaardige problemen hebben aangepakt. 
Een concreet en haalbaar actieplan op maat is het uiteindelijke doel (en resultaat). 

Deze opleiding duurt ongeveer 3 uur.
Bij deze begeleiding moeten zowel vertegenwoordigers van de school, de politie als het gemeentebestuur aanwezig zijn. 

Programma

  • Eerste uur: kennismaking, polsen naar verwachtingen en inleiding over veilige schoolomgevingen.
  • Tweede uur: de concrete knelpunten en mogelijke oplossingen bespreken (buiten).
  • Laatste uur: concrete (en haalbare) acties voor het actieplan vastleggen, met een mix van infrastructuur, educatie, sensibilisering en handhaving. Minstens de helft van de maatregelen moeten het komende jaar uitvoerbaar zijn.

Wat leer je?

  • Wat maakt een schoolomgeving veilig en duurzaam?
  • Hoe krijg je meer ouders en kinderen op de fiets naar school?
  • Hoe maak je een actieplan op maat van de school?

Voor wie?

Scholen, (verkeers)ouders, gemeentebesturen en politiezones.

Algemene voorwaarden

We vragen je om de VSV-begeleider ten laatste een week voordien een antwoord te bezorgen op de volgende vragen:

Wat loopt er goed in de schoolomgeving? 

  • Benoem de drie grootste knelpunten in de schoolomgeving en de precieze locatie ervan. 
  • Welke infrastructurele aanpassingen gebeurden de afgelopen jaren in de schoolomgeving?
  • Wat zijn de eventuele concrete plannen van de gemeente die de komende jaren een impact op de schoolomgeving zullen hebben? 

Daarmee (en met google streetview) kan de VSV-begeleider zich goed voorbereiden. 
De school zorgt voor een lokaal met beamer. 
De school, gemeente of politie zorgt voor een verslaggever, die twee maanden nadien de betrokkenen (zonder de VSV-begeleider) opnieuw samenbrengt om het definitieve actieplan goed te keuren. Gedurende die twee maanden koppelen de partners het verslag terug naar hun eigen achterban zodat ze weten voor welke acties er al dan niet een draagvlak is.

Contact

veilignaarschool@vsv.be