Luc, stel je school kort even voor.

De Plataan is een basisschool in het centrum van Merchtem met zo’n 400 leerlingen.  Er zijn een 40-tal leerkrachten en ander personeel.  90 % van de leerlingen en leerkrachten woont in Merchtem zelf. Aan de schoolpoort kan het ’s morgens en ’s avonds heel druk zijn.  In de straat van de school is wat verderop ook nog een secundaire school gelegen. Bovendien is onze straat ook de verbindingsweg van het centrum naar het station.

Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd? 

Eerst kwamen er op initiatief van de gemeente gemachtigd opzichters. Onze straat werd jaren geleden omgevormd naar een éénrichtingsstraat wat een hele verbetering was. Voor de school ligt een pleintje waar de auto’s rond kunnen rijden. Nu wordt de straat als schoolstraat ’s morgens vanaf 7u45 tot 8u30 afgesloten en moeten de bestuurders rond het pleintje terugdraaien. De vraag naar een nog veiligere schoolomgeving kwam vanuit de school zelf.  Leerkrachten, oudercomité en schoolraad dienden plannen in bij de gemeentelijke Commissie Mobiliteit, die hun medewerking hieraan verleenden.

Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners op de vernieuwingen?

Kinderen die met de wagen gebracht worden (en dat is helaas nog altijd de grootste groep) kunnen uitstappen op een parkeerplaats aan het pleintje iets verderop. Daarna kunnen ze veilig de verkeersvrije straat voor de school oversteken en de school binnenstappen. De gemachtigde opzichter heeft eigenlijk geen werk meer aan het zebrapad, maar houdt toch nog altijd een oogje in zeil aan de schoolpoort. Ouders vinden het positief dat hun kinderen veilig de school kunnen bereiken. Een veelgehoorde opmerking is wel dat de schoolstraat er maar een te klein deeltje van de dag is. Het is ook nogal gedoe om iedere dag weer de nadarhekken te zetten en weg te halen.

Is het werk hiermee af?

Het doel van zowel de school als van de gemeente is de verkeerssituatie van ’s morgens te bestendigen. Bovendien komen er subsidies van de gemeente om de schoolomgeving (straat, plein en speelplaats) te ‘vergroenen’, wat een positief effect zal hebben op de leefbaarheid in de buurt.  Asfalt en beton maken plaats voor bomen, struiken, rustbanken, enzovoort.

Op welke manieren communiceren jullie met de ouders omtrent verkeer?

Via oudercomité, schoolraad en bevragingen worden de ouders betrokken. Ook bij het plannen van concrete voorstellen om de bestaande situatie te verbeteren. Via nieuwsbrieven van de school maar ook van de politie wordt gevraagd om mee te werken aan de veiligheid in de schoolomgeving.  Tijdens de fietsweek die we ieder jaar in september inrichten, staat verkeersveiligheid extra in de kijker.

Wil je tot slot nog iets kwijt?

Het is geen gemakkelijke opdracht om aan een bestaande verkeerssituatie iets te veranderen.  Koning auto blijft helaas nog altijd heer en meester. Blijven sensibiliseren is belangrijk. 

Hulp van iedereen zoals gemeente, ouders en politie om hier bij te helpen wordt in dank aanvaard.

Bedankt, Luc!

Ook de schoolbus mag de schoolstraat niet in

Een dynamisch zone30-bord toont aan dat je de school nadert