Wendy, stel je school kort even voor. 
Wij zijn een basisschool op een campus met middelbaar onderwijs en kinderdagverblijf, waar nog steeds veel groen te vinden is. Er is voor de leerlingen dus veel bewegingsruimte op een groot domein. Van onze leerlingen van de basisschool (een 400-tal) komt meer dan 75 % uit de buurt. De bereikbaarheid voor de andere leerlingen is prima: onze school is vlot bereikbaar, ook met het openbaar vervoer.

Welke vernieuwing hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd?  
Wij proberen in te zetten op het bewustmaken van onze leerlingen om actief in het verkeer te participeren: van kleins af verkeerslessen, fietslessen op school (leerlingen en ouders) en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer zoveel mogelijk vanaf het vierde leerjaar. De Strapdag , ons Fluoproject, Het Grote Voetgangersexamen , enzovoort zijn dan ook vaste momenten tijdens een schooljaar. Leerkrachten nemen ook deel aan het Congres Verkeer op School om zoveel mogelijk up to date te blijven van wat ze op school kunnen doen.

We zitten momenteel in de probeerfase van een schoolstraat aan 1 kant van onze school, aan de ingang van de lagere school. In samenwerking met de stad Mechelen (mobiliteitsdienst) werd er in februari 2020 een schoolstraat ingevoerd. Om er achter te komen welke impact dit had, werd er aan de school een Telraam geïnstalleerd en ook in een aantal aanpalende straten. 
Op die manier konden we vaststellen dat er een significante daling was van het gemotoriseerd verkeer in de straat van de school en geen significante stijging in de omliggende straten. Er was dus sprake van een modal shift naar meer voetgangers en fietsers.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met PoliVisu.

Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners hierop? 
Aangezien veel buurtbewoners ook ouders zijn van onze school reageerden ze overwegend positief. Verandering brengt altijd wat doorbreken van gewoontes met zich mee, maar naarmate de tijd verstrijkt, lijkt iedereen zich wel te kunnen vinden in de schoolstraat. De meeste ouders geven ook aan dat een verkeersveilige schoolomgeving een belangrijk aandachtspunt is voor hen. Regelmatig worden pijnpunten spontaan doorgemaild en wordt ook actief mee nagedacht over mogelijke oplossingen. Ze zullen niet nalaten om hiervoor de nodige instanties aan te spreken.


Is het werk hiermee af of hebben jullie nog andere plannen? 
Wat betreft verkeersveilige schoolomgevingen is het werk nooit klaar. Dit blijft wekelijks te bekijken hoe we dit verder kunnen aanpakken. Vorige aanpassingen evalueren we en moeten we al dan niet bijsturen. De dialoog met alle betrokken partijen is belangrijk. En zolang er perspectief is op acties, aanpassingen en ingrepen blijft de motivatie groot om actief mee te tellen en te participeren.


Op welke manieren communiceren jullie met de ouders omtrent verkeer?  
Wij proberen vooral via digitale weg de ouders van allerlei zaken op de hoogte te houden (en de papierberg te verkleinen) maar ook via banners aan de schoolpoort, enzovoort. 

Wil je tot slot nog iets kwijt? 
Laat ons samen op een positieve werk maken van een veilige schoolomgeving, waar kinderen en (groot)ouders zich op een zo duurzaam mogelijk manier naartoe kunnen begeven. Dankzij communicatie en innovatieve, laagdrempelige technologie (zoals Telraam) kunnen niet alleen, kinderen, leerkrachten en ouders, maar ook de buurt betrokken worden. 

Meer info is terug te vinden op schoolstraten.polivisu.eu/.

Bedankt, Wendy!