Elien, stel je school kort even voor. 
We zijn één van de campussen van het Guldensporencollege en hebben enkel de eerste graad secundair onderwijs. Wij doen al jaren mee met XIU (link naar https://www.xiu-jtvoi.org/) en organiseren jaarlijks een verkeersdag om onze leerlingen goed te informeren over veiligheid in het verkeer. 
 
Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd?  
Op onze verkeersdag hebben we aandacht voor de dode hoek, verkeersveiligheid in het algemeen en rondom de school, en een verkeersquiz (verkeersborden en verkeerssituaties). Dit jaar spelen we ook voor de eerste keer het XIU-escaperoomspel, begeleid door Ginette Feys. Naast de verkeersdag zetten we ook in op veiligheid gedurende het hele schooljaar. We doen tal van XIU-acties op school. Bij uitstappen met de fiets moeten de leerlingen verplicht een fluohesje dragen. 
 
Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners hierop? 
Ouders zijn blij dat we rond verkeersveiligheid werken. Dit wordt ook aangegeven op het oudercomité. 
 
Is het werk hiermee af of hebben jullie nog andere plannen?   
Neen, er is altijd ruimte voor vernieuwing. We willen nog meer sensibiliseren. 
 
Bedankt, Elien!