Isabelle, stel je school kort even voor, aub.

In Den Elzas lopen 370 leerlingen school en werken 30 personeelsleden. Meer dan 80 % van de leerlingen komt uit Huldenberg zelf. Ongeveer 40% van de leerlingen wordt dagelijks met de auto gebracht. De school heeft het geluk om gelegen te zijn langs een trage weg, het IJsepad, dat verschillende deelgemeenten met elkaar verbindt. Daarnaast ligt de school ook langs de Elzasstraat, een drukkere rijweg. 

Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd?

Het gemeentebestuur heeft bij de verbouwing van de school een speciale parking voor de schoolbus aangelegd. Op die manier kunnen de leerlingen veilig van de school naar de bus en terug, zonder te moeten oversteken. Ook de kleuters hadden nood aan een degelijke fietsenstalling die met subsidies van de provincie Vlaams-Brabant werd geplaatst op de kleuterspeelplaats. Een groot struikelblok was ook de gevaarlijke gewestweg die het centrum van Huldenberg doorkruist. Daar oversteken zonder begeleiding was ondenkbaar. De gemeente ging in gesprek met Agentschap Wegen en Verkeer en er werd beslist om het kruispunt te herinrichten met slimme verkeerslichten en rateltikkers voor blinden en slechtzienden. Huldenberg heeft immers ook een school voor kinderen met een visuele beperking op haar grondgebied en ook zij moeten dagelijks de drukke N253 oversteken in het centrum. Dankzij subsidies van de provincie Vlaams-Brabant werden ook de oversteekplaatsen in de schoolomgeving veiliger gemaakt. Enkele knipperlichten maken bestuurders extra attent op de overstekende weggebruikers. Er werd ook ledverlichting aangebracht op de oversteek voor de school.

Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners op de vernieuwingen?

Positief. Er werd vooraf overleg gepleegd en ook een goede communicatie in de gemeentemagazines en op de sociale media was onontbeerlijk. De verkeerslichten in het centrum hebben wel voor wat wrevel gezorgd bij het gemotoriseerd verkeer, maar eens de afregeling op punt stond en de kinderziektes uit het systeem gehaald waren, liep alles vlot.

Op welke manieren communiceren jullie met de ouders omtrent verkeer?

De school communiceert frequent met de ouders over verkeerseducatie en sensibilisering maar ook over geplande werken of evenementen die hinder kunnen geven in de schoolomgeving.

Is het werk hiermee af?

Zeker niet. Naast de infrastructurele ingrepen doet de school ook heel wat acties rond sensibilisering. Praktijklessen over de dode hoek, fietsbehendigheidsparcours, deelname aan Octopus-campagnes zoals de Strapdag of Flits, Het Grote Fietsexamen, Alles-op-wieltjes-dagen waarbij leerlingen gemotiveerd worden om met de step of fiets of rolschaatsen naar school te komen, enzovoort.

We zien ook nog uitdagingen in de nieuwe vervoersregio’s met de aanpassing van het openbaar vervoer, de aanleg van zogenaamde mobipunten, de toename van de speedpedelecs. Samenwerkingen met Octopusplan, de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de lokale wijkpolitie en andere verkeersdeskundigen blijven zeker aangewezen.

Wil je tot slot nog iets kwijt?

Veilige schoolomgevingen blijven een taak van ons allen. Veilige schoolroutes, handhaving, sensibilisering, educatie en overleg met ouders en omwonenden zijn onmisbare schakels. Met de hulp van de juiste partners hopen we de schoolomgevingen in onze gemeente steeds veiliger te kunnen maken voor de stappers en trappers.

Bedankt, Isabelle!

Knipperlichten maken bestuurders extra attent op de overstekende voetgangers

Het zebrapad werd korter gemaakt