De workshop is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Voorbereiding op de getuigenis

De workshop start met een inleiding op de getuigenis gegeven door de VSV-lesgever. Die gaat in gesprek met de leerlingen over verkeersongevallen of onveilige situaties die ze zelf meemaakten. Ook geeft de lesgever informatie over de getuige die komt spreken en de leerlingen denken na over mogelijke vragen die ze willen stellen.

Getuigenis + vragen stellen

Vervolgens komt er gedurende 90 minuten een getuige van Getuigen Onderweg spreken. Door de tijdsduur van de getuigenissen missen de leerlingen waarschijnlijk de pauzetijd bij jullie op school. Na de getuigenis geven we de leerlingen daarom een kwartier pauze.

Nabespreking:

Na de pauze gaan de VSV-lesgevers weer aan de slag met de groepen voor een nabespreking. De leerlingen reflecteren hierbij op de getuigenis. Ook spreken zij met de lesgever over de motivatie die ze na de getuigenis voelen om zich veiliger te gedragen in het verkeer. Tot slot dagen we de leerlingen uit om deze motivatie om te zetten in een concreet voornemen met betrekking tot hun eigen verkeersgedrag.

Na deze workshop:

·         kennen de leerlingen het belang van veilig verkeersgedrag.

·         weten de leerlingen wat de impact kan zijn van een verkeersongeval.

·         kunnen de leerlingen concreet benoemen wat zij kunnen veranderen in hun eigen
          verkeersgedrag.