In deze workshop mag je het volgende verwachten:

-          Een veilige fiets & veilig fietsgedrag

Voordat je op je fiets stapt, controleer je het beste even of alles nog in orde is. Wat hoort er allemaal op een veilige fiets te zitten? Hoe zorg je ervoor of alles nog in orde is? Waar houd je het beste je boekentas? En wat verstaan we precies onder veilig fietsgedrag? De leerlingen komen het te weten in deze stoomcursus, onder andere door samen met de lesgever uitgebreid een brede waaier aan voorbeelden van concrete verkeerssituaties te bekijken en bespreken.

-          Fietsvaardigheden

In het tweede blok oefenen de leerlingen hun vaardigheden op de fiets. Op de buitenruimte van de school wordt een parcours aangelegd waarbinnen zij zowel individuele vaardigheden als fietsen in groep oefenen.

-          Fietsvaardigheidstoernooi

Aan het einde van de workshop nemen de leerlingen het tegen elkaar op in een klein toernooi waarbij ze de geleerde vaardigheden kunnen tonen. Dit wordt gedaan in één of meerdere spellen die de klassen tegen elkaar spelen.

Optioneel: fietstocht in de (school)omgeving (4e – 6e jaar)

Met de eerste- tot derdejaarsleerlingen kunnen we op deze manier heel gericht werken aan het versterken van hun kennen en kunnen. Dit alles binnen de veilige omgeving van het schoolterrein.

Voor leerlingen van het vierde tot zesde jaar kan je er als school voor kiezen om hen de geleerde vaardigheden ook direct in de praktijk te laten brengen op de openbare weg. Onder leiding van de hun leerkrachten en de VSV-lesgevers maken de leerlingen dan een fietstocht in de (school)omgeving. Als je hiervoor kiest, vragen wij je school om een route voor de fietstocht door te geven. Wij laten je op tijd weten wat de voorwaarden zijn waar deze route aan moet voldoen. 

Let op: tijdens de fietsvaardigheidstraining testen onze lesgevers uitgebreid of de leerlingen de verschillende vaardigheden voldoende beheersen. Zij doen dit niet alleen om de leerlingen iets bij te brengen, maar ook om in kaart te brengen of de leerlingen er klaar voor zijn hun vaardigheden in de praktijk in te zetten. Is dit naar hun mening niet of onvoldoende het geval? Dan zal er geen fietstocht worden gemaakt. De tocht wordt dan vervangen door een ander onderdeel.

Aan het einde van deze workshop kunnen jouw leerlingen:

·         de wettelijke uitrusting van een fiets benoemen. 

·         met een veilige fiets en gepaste fietsuitrusting het verkeer in gaan. 

·         (in een beschermde omgeving) fietsen in groep en de voornaamste
          verkeersregels hiervoor opnoemen.

·         reflecteren op hun eigen verkeersgedrag op de fiets.